Styret vårt

Lions Oslo VBU (Velferdstiltak for barn og unge) er en felles forening for de 26 Lions-klubbene i Oslo. Da foreningen ble stiftet i 2018 var målet å tilby gode opplevelser til barn og unge opp til 12 år som normalt ikke har anledning til å delta fordi de er i en vanskelig situasjon. Foreldre og foresatte inviteres med når det er naturlig. 50 Lions-medlemmer har meldt seg til tjeneste som medhjelpere.

Flere av tiltakene bygger videre på gode lokale Lions-initiativ som er gjennomført i en årrekke. VBU har hatt tilbud fra 2016.

Lions Oslo VBU

Nedre Rommen 5

0988 OSLO

Organisasjonsnummer 920 966 055

 

Styrets leder:

Aril Dahl, LC Oslo/Slemdal

e-post: kontakt@lionsoslovbu.no

Mobil 908 63 347

Nestleder:

Sekretær:

Kasserer: 

Styremedlem 1:  

Styremedlem 2: 

Styremedlem 3:  

Styremedlem 4:  

Styremedlem 5:   

Varamedlem:   

Varamedlem: 

Revisor:   

Daglig leder: 

Ikke besatt

Terje Schonhowd, LC Oslo/Bryn 

Berit Fotland, LC Oslo/Maud 

Joar Hovdal, LC Oslo/Berg

Tove Aina Rytterager, LC Oslo/Maud

Erik Haarseth LC Oslo/Nordstrand 

Paul Pedersen, LC Oslo

Jan Gulseth, LC Oslo/Slemdal 

Torill Solbakken, LC Oslo Maud 

Frode Paulsen, LC Oslo 

Terje Olsen, LC Oslo/Bryn

Torger Mogan Bjørnstad