Styret vårt

Lions Oslo VBU (Velferdstiltak for barn og unge) er en felles forening for de 26 Lions-klubbene i Oslo. Da foreningen ble stiftet i 2018 var målet å tilby gode opplevelser til barn og unge opp til 12 år som normalt ikke har anledning til å delta fordi de er i en vanskelig situasjon. Foreldre og foresatte inviteres med når det er naturlig. 50 Lions-medlemmer har meldt seg til tjeneste som medhjelpere.

Flere av tiltakene bygger videre på gode lokale Lions-initiativ som er gjennomført i en årrekke. VBU har hatt tilbud fra 2016.

Lions Oslo VBU

Nedre Rommen 5

0988 OSLO

Organisasjonsnummer 920 966 055

Styrets leder:

Aril Dahl

Lions Oslo Slemdal

e-post: kontakt@lionsoslovbu.no

Mobil 908 63 347

Styremedlemmer:

Joar Hovdal, Lions Oslo Berg

Terje Schonhovd, Lions Oslo Bryn

Erik Haarseth, Lions Oslo Nordstrand

Paul Pedersen, Lions Oslo

Jan Gulseth, Lions Oslo Slemdal

Varamedlem:

Tove Rytterager, Lions Oslo Maud

 

Ansvar: Rommen prosjektet inkluderer:

Denne komiteen har ansvar for etablering og deretter drift av DIN PLAN – Ungdommens Aktivitetshus.

Ansvar: P&M komiteen inkluderer:

Denne komiteen (P&M = program & mannskap) har ansvar for turer og aktiviteter for barn og unge.