Deltakerne vil blant annet:

 

·      Sette seg mål om å lage et konkret enkelt produkt – etterhvert mer avanserte mål.

·      Læreplanen vi omfatte bruk av ulike redskap og forskjellige materialer.

·      Forskjellige tresorter og hvordan disse behandles. Fordeler og ulemper.

·      Alternative materialer. Fordeler, ulemper og tilpassing for ulik bruk.

·      Introduksjon til ulike typer verktøy håndholdt og elektrisk. Sikkerhetsregler knyttet til begge. Hvordan håndtere personskader.

·      Prioritere viktigheten av system, struktur og ryddighet.

·      Demontering for reparasjon – og lære om konkrete  metoder for reparasjon og montering.

·      Andre oppgaver enn tradisjonell «sløyd» eks. utsmykking og metallarbeider.

Interessert?