Styret vårt

Lions Oslo VBU (Velferdstiltak for barn og unge) er en felles forening for 22 Lions-klubber i Oslo. Da foreningen ble stiftet i 2018 var målet å tilby gode opplevelser til barn og unge opp til 12 år som normalt ikke har anledning til å delta fordi de er i en vanskelig situasjon. Foreldre og foresatte inviteres med når det er naturlig.

Senere er tiltakene styrket med DIN PLAN rettet mot ungdom som står i fare for – eller har falt ut av skolen (Drop-outs). Målet er, med alternativ undervisning, å gi disse ny motivasjon for skolen – eller en vei videre ut i arbeidslivet.

Lions Oslo VBU

Nedre Rommen 5

0988 OSLO

Organisasjonsnummer 920 966 055

Styrets leder:

e-post:

Mobil 

Aril Dahl

kontakt@lionsoslovbu.no

908 63 347

Sekretær:  

Kasserer: 

Styremedlem:

Styremedlem:  

Styremedlem: 

Styremedlem: 

Revisor: 

 

Daglig leder:  

Terje Schonhovd           

Berit Fotland  

Arild Kristiansen           

Erik Haarseth 

Paul Pedersen                

Jan Gulseth     

Henning Nilsen – Statsautorisert revisor, Insignis AS

 

Torger Mogan Bjørndstad