Dette er Lions Oslo VBU

OM OSS

Lions Oslo VBU (Velferdstiltak for barn og unge) ble stiftet i 2018 av de 26 Lions-klubbene i Oslo. Flere av tiltakene bygger videre på gode lokale Lions-initiativ som startet allerede i 2016.

FAKTA:

Over 40 000 barn lever i det som defineres som «fattige kår» i Oslo. Selv om antallet varierer fra bydel til bydel, ser det ikke ut til at tiltakene som settes inn er gode nok. Antallet barn i denne gruppen øker år for år. Disse barna får ikke de opplevelsene vi normalt ønsker å gi våre barn.

For å hjelpe, bygger Lions Oslo VBU nettverk i bydelene sammen med familiesentre, familiehus, helsestasjoner, barnevern, NAV sosial, skoler og politiets SLT, som driver forbyggende arbeid.

Vi søker stadig å tilpasse og utvide tilbudene, slik at flere i målgruppen kan delta og få hjelp til en god oppvekst. Mer enn 4500 barn, unge og foreldre/foresatte har deltatt i aktivitetene fra vi startet opp. Frivillige medlemmer og styret i Lions Oslo VBU har gjort det mulig å gjennomføre alle aktivitetene og opplevelsene. Vi deltar også som medarrangør i ulike arrangement.

Det er gratis å delta på arrangementene som Lions VBU tilbyr. Finansieringen skjer med bidrag fra Lions-klubbene i Oslo, bevilgninger fra det offentlige, bidrag fra fond og legater, fra næringslivet og fra spesielt engasjerte privatpersoner.

Regnskap og kontrollfunksjoner følger alltid givers krav og følges opp av Statsautorisert revisor. Alle i Lions VBU har taushetsplikt, og politiattest kreves av voksne medlemmer som er ansvarlige for arrangementene.

Tiltakene våre får svært gode tilbakemeldinger etter evalueringer.

Her kan du laste ned våre vedtekter.

Her kan du laste ned protokollen fra årsmøtet 2021.