DIN PLAN — Ungdommens aktivitetshus

På Nedre Rommen 5 i Oslo, rett ved T-bane og annen kollektivtrafikk, etablerer vi en arena for ungdom som ikke gjennomfører eller står i fare for å droppe ut av skolen. Dette er vårt store og spennende tiltak rettet mot ungdom fra 14 til 21 år. Vi vil gi disse ungdommene et relevant tilbud som kan hjelpe dem videre til å bli motivert for skolegang, yrkesutdanning eller lærlingplass.

Regjeringen kaller disse «drop-outs», og Erna Solberg definerer utfordringene disse står overfor som et av regjeringens satsingsområder.

Vi samarbeider med ungdoms- og videregående skoler, barnevern, NAV, bydeler og offentlige etater og organisasjoner.

 

Det er utarbeidet fagplaner med konkrete mål for tre forskjellige seksjoner:

Ikke alle jubler over alt som skjer i videregående opplæring. Noen elever mistrives så sterkt av de faller ut. De møter ikke frem, tar ikke del i utdanningen – og går glipp av sine fremtidsmuligheter. Det som skulle blitt en opptur i livet, kan fort forvandles til en farlig nedtur!

TEKSTILSTOLTHET

Arbeid med stoffer, søm og klær.

HÅNDVERKSMESTRING

Fokus på mulighetene i et snekkerverksted.

DATAFORSTÅELSE

Inkluderer også spill etter regjeringens Spillerom — Dataspillstrategi.

KANTINEDRIFT

Alt i verdikjeden. Fra innkjøp til de gode smakene.

Vi er forskjellige. Ikke alle er mottakelige for det samme. Det som passer deg, passer ikke for meg. Alle er vi ulike individer. Det er vi fra vi ble født og helt til vi trer ut av denne verden. Bakgrunn er forskjellige, familieforhold varierer, motivasjon preges av ulike interesser og noen har unike egenskaper som ingen ser …

Hver seksjon skal ledes av en faglærer som assisteres av unge miljøterapeuter fra Alnaskolen. Tiltakene vil være basert på tilpassede nivåer ut fra den enkeltes forutsetninger. For å styrke læreviljen og mestringsfølelsen, blir det utarbeidet individuelle fremdriftsplaner med klare og viktige mestringsmål for den enkelte.