VÅRE PARTNERE

For å nå målene vi har satt oss, er Lions Oslo VBU avhengige av gode og engasjerte samarbeidspartnere. Støtten er bred og strekker seg fra økonomiske bidragsytere via kompetansepartnere og politikere til offentlige organer – for å nevne noen.